Znalectví

Zabýváme se vypracováním znaleckých posudků:

  • – pro účely státních orgánů – finanční úřad, projednání dědictví, soudy
  •  pro stanovení odhadované úrovně obvyklé (tržní) hodnoty nemovitostí
  • pro definování vad a poruch staveb a ekonomické náročnosti jejich odstranění