Výběrová řízení

ORGANIZACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zajištění organizace výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, případně mimo režim zákona

Popis činností:

 • Přípravná fáze zadání veřejné zakázky
 • Definování předmětu veřejné zakázky a stanovení předpokládané ceny
 • Způsob zadání veřejné zakázky
 • Návrh znění smlouvy – obchodních podmínek
 • zpracování harmonogramu postupu zadání veřejné zakázky
 • Vypracování návrhu zadávací dokumentace a projednání jejího znění se zadavatelem
 • Kontrola projektové dokumentace a jejího souladu s podmínkami výběrového řízení
 • Zahájení zadávacího řízení a zveřejnění zadávací dokumentace
 • Poskytování zadávací dokumentace a poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci všem uchazečům
 • Účast na prohlídce místa plnění a její organizace
 • Převzetí obálek s nabídkami uchazečů, statut a jednací řád pro jednání komise pro otevírání obálek, účast při jednání komise pro otevírání obálek
 • Vypracování návrhu posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek pro jednání hodnotící komise při posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek uchazečů
 • Účast na jednáních hodnotící komise při posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek uchazečů
 • Vypracování rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky a jeho zveřejnění
 • Řešení případných námitek uchazečů
 • Spolupráce při uzavírání smlouvy s vybraným uchazečem
 • Předání dokumentace o zadání veřejné zakázky zadavateli