Projektování staveb

PROJEKTOVANÍ

 • zpracování všech stupňů projektové dokumentace
 • zpracování odborných průzkumů, posudků a studií
 • inženýrská činnost
 • spolupráce v průběhu a po dokončení stavby
 • rozpočty a kalkulace staveb
 • stavby

+ NAŠE VÝHODY

 • • bohaté zkušenosti se všemi typy pozemních staveb, vč.dotační politiky
  • flexibilita
  • zajištění ostatních činností spojených s přípravou stavby   

ZPRACOVÁNÍ STUDIÍ A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ

 • vizualizace navržených řešení
 • zpracování projektové dokumentace pro
  • územní řízení
  • stavební řízení
  • provádění stavby
 • zaměření stávajícího stavu
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • stavebně-technický průzkum staveb
 • akustické posudky
 • radonový a geologický průzkum
 • polohopisné a výškopisné zaměření
 • energetické audity
 • soudní znalectví
 • diagnostika staveb
 •  projednání stavby v územním řízení a zajištění územního rozhodnutí
 •  projednání stavby ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení
 •  zajištění kolaudace a kolaudačního povolení
 •  autorský dozor v průběhu výstavby
 •  technický dozor investora
 •  informační činnost
 •  zajištění dokumentace ke kolaudaci
 •  položkové stavební rozpočty objektů v aktuálních cenách dle RTS
 •  výkaz výměr a soupisy prací pro ocenění v nabídkovém řízení
 •  posuzování nabídkových cen dodavatelských firem