Co děláme

Společnost Pospíšil & Švejnoha spol. s r.o. byla založena v roce 2001

Našim zákazníkům, především v regionu jižní Moravy, poskytujeme všestranné služby v oblasti poradenství a řízení stavebních projektů.

  • Zabýváme se zpracováním projektových a investičních záměrů, veškerých stupňů stavební projektové dokumentace a rozpočtů
  • Zajišťujeme poradenské služby v oblasti dotačního spolufinancování, zpracování žádostí o finanční podporu, organizace výběrových řízení, monitoring a vyhodnocení realizovaných projektů
  • Provádíme kontrolní činnosti formou technického dozoru investora a znaleckého posuzování v oblasti vad a poruch stavebních konstrukcí s využitím např. termokamery, datalogeru a endoskopu
  • Poskytujeme realitní služby a poradenství při nákupu, prodeji a pronájmu nemovitostí
  • Investorům vyhledáme nejvhodnější lokalitu pro realizaci jejich investičního záměru včetně podrobné analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT)   
  • Nabízíme zajištění vzdělávací činnosti v oblasti projektového řízení a strategických projektů rozvoje