Reference

2019

– PD Záhumenice Hrušky – komunikace a inženýrské sítě
– PD skutečného stavu bývalé hospody v Dobročkovicích
– PD pro dodatečné povolení a změny stavby před dokončením RD Kr.Vážany
– Studie využití objektu původního obchodu Blažovice

2018
– Obytný soubor v lokalitě Za školou v obci Podbřežice
– Přístavba hasičky Blažovice
– Rozšíření kapacit MŠ Blažovice
– PD rekonstrukce podkroví stávajícího RD Crhov
– PD novostavby RD Nový Malín
– PD úpravy garáže Slavkov u Brna
– PD dvorní přístavby dílny a zázemí Dědice

2017

–Budova pohostinství a OÚ Němčany
– RD Nový Malín
– Blažovice, Panská II – komunikace a inženýrské sítě

2016

– MŠ Křenovice – realizace úspor energie
– Stavební úpravy víceúčelového objektu obce Kučerov – II. etapa
– Stavební úpravy víceúčelového objektu Kučerov – I. etapa – požární zbrojnice
– Zaměření skutečného stavu RD Rousínov
– PD skutečného stavu objektu OÚ v Pustiměři

2015

– Rekonstrukce Základní a Mateřské školy Němčany – I. etapa
– MŠ Křenovice – stavební úpravy
– ZŠ Křenovice – stavební úpravy
– Rekonstrukce a přístavba Základní a Mateřské školy Němčany – II. etapa
– OÚ a MŠ Ponětovice – realizace úspor energie
– Obecní úřad Bušín – Snížení energetické náročnosti
– Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu Bušín
– Stavební úprava zázemí TJ Němčany
– Objekt rotundy sv. Pantaleona v Pustiměři
– Bytové družstvo Vyškov – vypracování projektové dokumentace skutečného stavu
– Objekt OÚ Hrušky – dokumentace skutečného stavu
– ZŠ a MŠ Němčany – změna části stavby
– Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice – realizace úspor energie
– Změna užívání části prostor objektu FRAMOZ Rousínov
– Demolice objektu stodoly Křenovice

2014

– OÚ Tučapy – realizace úspor energie
– RD Hostěnice
– Nástavba RD Letonice
– Mycí box CANTICO Slavkov u Brna

2013

– MŠ Kučerov – realizace úspor energie
– Víceúčelový objekt obce Snovídky – realizace úspor energie
– Bytový dům Sokolovská, Bučovice – realizace úspor energie
– MŠ Křenovice – projektová dokumentace skutečného stavu
– OÚ a zdravotní středisko Křenovice – realizace úspor energie
– Obytný soubor v lokalitě za školou v obci Podbřežice – komunikace a inženýrské sítě
– Ekoturistické odpočívadlo Jarmilka Letonice
– Sanace hřbitovní zdi – obec Kučerov

2012

2011

2001 – 2004

2019

– Výběrové řízení – Tůně v katastrech obcí Páleč a Jarpice
–  Zadávací dokumentace včetně zadávacího řízení – MŠ Blažovice – nákladní výtah
– Výběrové a manažerské řízení – Dětkovice  chodníky kolem průtahu silnice II/428
– Zadávací dokumentace včetně zadávacího řízení – Oprava místních komunikací v obci
   Dobročkovice
– Výběrové řízení – Blažovice, Panská – komunikace a inženýrské sítě
– Žádost o dotaci – Nevojice, přechod komunikace I/50 – podchod

2018

– Výběrové řízení – “Pstruží líheň Niva – podpora akvakultury pstruha potočního a ostatních 
   lososovitých ryb” 
– Organizace zadávacího řízení na služby “Stavební úpravy víceúčelového objektu obce Kučerov  
  II.etapa – výběr financující banky projektu“
– Zajištění zadávací dokumentace včetně organizace zadávacího řízení – “Oprava místní
  komunikace v obci Kučerov“
– Vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost pro
   stavbu “Kanalizace a ČOV Bušín”
– Zajištění zadávací dokumentace včetně organizace zadávacího řízení – “Oprava místní 
  komunikace v obci Dobročkovice”
– Zajištění zadávací dokumentace včetně organizace zadávacího řízení -“MŠ Blažovice – navýšení
  kapacity (nástavba a přístavba) – I. etapa”, II.etapa
– Zajištění zadávací dokumetnace včetně organizace zadávacího řízení – “Město Dolní Kounice –
  snížení energetické náročnosti zdravotního střediska”
– Zajištění zadávací dokumentace včetně organizace zadávacího řízení – “Ponětovice – odstavná
  stání”
– Zajištění zadávací dokumentace včetně organizace zadávacího řízení  -“Kučerov komunitní
  centrum – technické vybavení”
– Zpracování projektové žádosti – ” Dětkovice – Chodníky kolem průtahu silnice II/428″

 

2017

– Údržba a obnova hasičské zbrojnice Tučapy
– Snížení energetické náročnosti MŠ Křenovice
– Komunitní centrum Kučerov
– Pořízení hasičského automobilu – obec Kučerov

2016

– Snížení energetické náročnosti budovy MŠ ul. Bratří Mrázků, Křenovice

– Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Hrušky
– Obec Tvarožná – rekonstrukce místní komunikace ulice Hlinky
– Pořízení hasičského automobilu – obec Dobročkovice
– Snížení energetické náročnosti objektu restaurace Adélka v Pustiměři
– MŠ Křenovice – stavební úpravy – gastro vybavení
– Sadovnické úpravy v obci Perná
– Pstruží líheň Niva – podpora akvakultury pstruha potočního a ostatních lososovitých ryb

– MŠ Křenovice, stavební úpravy – stavební část
– Projektové práce stavby Blažovice, III/4179 – okružní křižovatka
– Vodovod Hrušky – rozšíření k obytné zóně U Rybníků, řad 1 – 7
– Udržování a obnova kulturního dědictví venkova – Kaplička sv.Floriána a kříže v Letonicích
– Stavební úprava víceúčelového objektu Kučerov – I. etapa – požární zbrojnice
– Přístavba šaten a sociálního zařízení – kulturní sál Kučerov

2015

– OÚ a MŠ Ponětovice – realizace úspor energie
– Rekonstrukce ZŠ a MŠ Němčany – I. etapa
– Výměna střešní krytiny na budově MŠ a OÚ v Ponětovicích
– Oprava křížků Nové Hvězdlice
– Sanace vlhkosti objektu OÚ v Bušíně
– Podpora zabezpečení škol a školských zařízení – Hrušky
– Podpora zabezpečení škol a školských zařízení – Vážany nad Litavou
– Podpora zabezpečení škol a školských zařízení – Kučerov
– Podpora zabezpečení škol a školských zařízení – Nové Hvězdlice
– Podpora zabezpečení škol a školských zařízení – Nemojany
– Podpora sídelní zeleně – Hrušky
– Podpora sídelní zeleně – Nové Hvězdlice
– Obnova rotundy sv. Pantaleona v Pustiměři
– ZŠ a MŠ Blažovice – dětský klub
– Lávka pro pěší přes řeku Litavu v obci Hrušky
– Údržba místní komunikace v Dobročkovicích
– MŠ Blažovice – zahrada v přírodním stylu
– Blažovice – zkvalitnění nakládání s odpady
– Blažovice – oprava chodníku na u. Zahradní
– Blažovice – nové zpevněné plochy na ul. Zbýšovská

2014

– Hasičská zbrojnice Pustiměř – zvýšení energetické úspory veřejné budovy
– OÚ Tučapy – realizace úspor energie
– MŠ Kučerov – realizace úspor energie
– Rozšíření herní plochy MŠ Tučapy
– MŠ Letonice – zahrada v přírodním stylu
– MŠ Hrušky – zahrada v přírodním stylu
– Gymnázium a OA Bučovice – realizace úspor energie

2013

– Obec Letonice – obnova a zhodnocení přírodních ploch
– Obec Hrušky – obnova a zhodnocení přírodních ploch
– MŠ Letonice – zahrada v přírodním stylu
– MŠ Hrušky – zahrada v přírodním stylu
– Obecní dům Snovídky – realizace úspor energie
– MŠ Kučerov – realizace úspor energie
– Hasičská zbrojnice Pustiměř – zvýšení energetické úspory veřejné budovy
– ZŠ Hrušky – realizace úspor energie
– Společenské a kulturní centrum Dobročkovice – realizace úspor energie
– Obec Malínky – kulturní zařízení
– OÚ a zdravotní středisko Křenovice – realizace úspor energie
– Obnova zázemí pro volnočasové aktivity Katolického vzdělávacího spolku Svornost
– Bezprašné Hrušky
– Hrušky – biologicky rozložitelný odpad
– Obnova kostela sv. Václava v Nemoticích
– ZŠ Letonice, část Tělocvična – realizace úspor energie
– Solár TV pro MŠ Letonice
– Penzion Lada Repechy
– In-line turistický přivaděč Letonice
– Orlí Hnízdo – Orel Letonice
– „Nemít střechu?… Jé to vadí!!“ – PROCYON Letonice
– Zlepšení energetických vlastností Dělnického domu v Otnicích
– Územní plán obce Tučapy
– In-line turistický přivaděč Letonice
– Výměna svítidel veřejného osvětlení a výměna oken v ZŠ Milešovice
– Obnova kostela sv. Václava v Nemoticích

2019

–  MŠ Blažovice – navýšení kapacity – II. etapa
– Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska Dolní Kounice
– Zdravotní středisko Dolní kounice – stavební úprava
– Blažovice – okružní křitovatka
– Obec Hrušky – revitalizace budovy OÚ s výstavbou bytů pro sociální bydlení
– Oprava místních komunikací v obci Dobročkovice

2018

– Veřejná zeleň města Brna – Kapucínské terasy – celek
– Veřejná zeleň města Brna – Rekonstrukce parku Denisovy sady a Studánka
– Stavební úpravy víceúčelového objektu obce Kučerov, II.etapa
– MŠ Blažovice – navýšení kapacity (nástavba a přístavba) I.etapa
– Oprava místní komunikace v obci Dobročkovice
– Ponětovice – odstavná stání
– Rekonstrukce chodníků ul. Brněnská, Křenovice

2017

– Budova pohostinství a OÚ Němčany
– MŠ Křenovice – realizace opatření pro úsporu energie
– Snížení energetické náročnosti objektu restaurace Adélka v Pustiměři

2016

– Rekonstrukce – výměna výtahu Sociální služby Vyškov p.o.
– Veřejná zeleň města Brna – Kapucínské terasy – celek
– Rekonstrukce budovy v obci Otinoves
– ZŠ Křenovice – stavební úprava
– Oprava části střechy na KD Bušín
– Pstruží líheň Niva
– MŠ Křenovice – stavební úprava
– Vodovod Hrušky – rozšíření k obytné zóně U Rybníků, řad 1 – 7
– Stavební úpravy požární zbrojnice Kučerov
– Přístavba šaten a soc. zařízení Kučerov
– Zajištění havarijního stavu víceúčelového objektu Kučerov

2015

– MŠ Blažovice – zahrada v přírodním stylu
– Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kučerov
– Sanace vlhkosti objektu OÚ v Bušíně
– Kompletní výměna střešní krytiny na budově MŠ a OÚ v Ponětovicích
– Údržba místní komunikace v Dobročkovicích
– Obecní úřad Bušín – snížení energetické náročnosti
– Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice – realizace úspor energie
– Rekonstrukce ul. Kopečná, Křenovice
– Revitalizace městských parků, III. Etapa – Veřejná zeleň města Brna
– OÚ a MŠ Ponětovice – realizace úspor energie
– OÚ Tučapy – realizace úspor energie

2014

– MŠ Letonice – zahrada v přírodním stylu
– MŠ Hrušky – zahrada v přírodním stylu
– MŠ Kučerov – realizace úspor energie
– Chodník a kanalizace v Lulči
– Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Bušín
– ZŠ Hrušky – realizace úspor energie
– Veřejná zeleň města Brna – investice
– Zateplení školky v Lulči
– Hasičská zbrojnice Pustiměř – zvýšení energetické úspory veřejné budovy
– Kulturní dům – letní kulturní zařízení pro slavnosti v obci Malínky – I. etapa

2013

– Zvýšení energetické úspory veřejné budovy OÚ Letonice
– Kulturní a společenské centrum Dobročkovice – realizace úspor energie
– OÚ a zdravotní středisko Křenovice – realizace úspor energie
– Veřejná zeleň města Brna – investice
– ZŠ Letonice, část Tělocvična – realizace úspor energie
– Ekoturistické odpočívadlo Jarmilka Letonice

2012

2011

2010

2009

2008

2005

2001 – 2004

2019

– Technicko – organizační poradenství a inženýrská činnost v souvislosti s projektovými akcemi
   a aktivitami obcí včetně přípravy rozvojových projektů – Bušín, Dolní Kounice, Hrušky,Podbřežice,
  Kučerov, Blažovice, Dobročkovice, Štíty, Křenovice, Luleč, Ponětovice, Gymnázium Bučovice
– Zaměření, návrh úpravy a inženýrská činnost – dvorní trakt RD Hrušky
– Koordinátor BOZP – Křenovice, ul. Zbýšovská, Příční – splašková kanalizace
– Zprostředkovatelská činnost – byt Rousínov, pozemek Rousínov, RD vč. pozemku Kr.Vážany

2018

– Technicko – organizační poradenství a inženýrská činnost v souvislosti s projektovými akcemi
   a aktivitami obcí včetně přípravy rozvojových projektu – Hrušky, Blažovice, Dolní Kounice,
   Kučerov, Podbřežice, Dobročkovice, Bušín
– Manažerské řízení projektu Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska D.Kounice
– Vypracování studie řešení Komunitního centra v obci Němčany

2017

– Činnost v souvislosti s projektovými akcemi a aktivitami obcí Podbřežice

2016

– Rekognoskace území, zpracování pasportu místních komunikací a pasportu
  dopravního značení obce Dobročkovice
– Poradenství v investiční výstavbě – víceúčelový objekt Kučerov
– Koordinátor bezpečnosti práce na ZŠ Křenovice – stavební úprava
– Činnost v souvislosti s projektovými akcemi a aktivitami města Dolní Kounice a obcí Blažovice, Podbřežice, Dobročkovice, Hrušky a Kučerov

2015

– Poradenství v investiční výstavbě – víceúčelový objekt Kučerov
– Program rozvoje městyse Hvězdlice
– Poradenství při řešení a posuzování efektivity a účinnosti systému vnitřního zateplení a návrhu       využití stávajícího větracího systému – půdní vestavba a plánovaná obnova
  technologie kotelny – Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice
– Činnost v souvislosti s projektovými akcemi a aktivitami obcí Blažovice, Podbřežice,  Dobročkovice, Malínky a Hrušky

2014

– Činnost v souvislosti s projektovými akcemi a aktivitami obcí Hrušky, Lysovice, Holubice a Podbřežice
– Provedení tepelně-technického posouzení defektních míst a stavů objektů ve vlastnictví města Vyškov

2013

– Činnost v souvislosti s projektovými akcemi a aktivitami obcí Hrušky a Podbřežice
– Tepelně-technické posouzení stavů objektů ve vlastnictví obce Hrušky a města Vyškova
– Tepelně-technické posouzení objektu pro BS-IMEX Brno