Znalectví

Zabýváme se vypracováním znaleckých posudků:


– pro účely státních orgánů – finanční úřad, projednání dědictví, soudy
– pro stanovení odhadované úrovně obvyklé (tržní) hodnoty nemovitostí
– pro definování vad a poruch staveb a ekonomické náročnosti jejich odstranění